Published: 2018-03-16 08:03   Updated: 2018-01-19 03:01

Antikmässan i Brösarp 2018

16-18 mars 2018

Antikmässan i Brösarp har utvecklats från ett litet lokalt evenemang till Sveriges mest omskrivna och omhuldade mässa. I fackpressen omnämns mässan som ”Sveriges bästa antikmässa”! Att inte ge avkall på kraven, utan snarare förstärka inriktningen har varit en policy, som gett framgång. Profilen med möbler och andra föremål i ursprungligt skick är det som väcker intresse hos kunder, press och utländska besökare. När andra mässor drunknar i nymålade och sönderrenoverade föremål finner man här det andningshål den antikintresserade behöver. Nu är det dags för den tjugofemte mässan, Sveriges mässa för oförvanskade antikviteter.

Arrangör: Antikmässan i Brösarp AB

Mer info på www.brosarpsmassan.se